Kamera ŻurawTV

Szanowni Państwo.
Transmisja z gniazda została wznowiona 1 kwietnia 2019 roku. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń III sezonu.

Natomiast 5 kwietnia uruchomiona została transmisja z drugiej kamery, obserwującej miejsce gniazdowania w znacznie szerszym planie.

Informujemy, że warunki atmosferyczne (brak słońca) mogą być powodem ograniczeń transmisji, ze względu na deficyt energii koniecznej do zasilania urządzeń transmisyjnych.

W godzinach rannych 19 kwietnia 2019 dzięki naszej transmisji, mogliśmy obserwować funkcjonowanie łańcucha pokarmowego w przyrodzie.
Szybki spadek poziomu wody wokół żurawiego gniazda sprawił, że lis mógł swobodnie dojść do znajdujących się w nim jaj i je zjeść.
Dorosłe ptaki nie były w stanie temu zapobiec.
Tegoroczne fiasko obserwowanych przez nas lęgów żurawia jest przykładem, jak bardzo ważna jest woda w przyrodzie, a szczególnie w ekosystemach ściśle z nią związanych.
To właśnie ilość i jakość dostępnej wody decyduje o życiu wielu organizmów.

Pozdrawiamy serdecznie
zespół zurawwlesie.pl