Początek

Po kilku latach planowania i wielu tygodniach przygotowań  został uruchomiony projekt edukacyjny www.zurawwlesie.pl, w którego realizację zaangażowanych jest kilka podmiotów. Pomysł , pasja i wiedza Piotra Dziełakowskiego, wsparcie organizacyjne i formalne Nadleśnictwa Włoszakowice, naukowa opieka Uniwersytetu Zielonogórskiego i techniczne kompetencje firmy KAJA KOMPUTER, która opracowała koncepcję techniczną, pozwoliły na uruchomienie transmisji online z gniazdowania żurawia –  ŻurawTV.
Aby projekt wszedł w życie, konieczne było rozwiązanie wielu problemów organizacyjnych i technicznych. Realizacji jednak by nie było gdyby nie inwestycja przeprowadzona kilka lat temu przez Nadleśnictwo Włoszakowice polegająca na doprowadzeniu wody do ulegającego degradacji bagna leśnego na terenie naszej gminy. W efekcie tej inwestycji na objęty nią teren wróciło wiele gatunków ptaków – między innymi obserwowane żurawie.
Jest to prawdopodobnie pierwsza na świecie czynna kamera online obserwująca gniazdo żurawia, a materiał (obraz i dźwięk) zarejestrowany przez nią będzie przedmiotem badań naukowych, którymi zajmie się Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z gniazda żurawia na stronie: www.zurawwlesie.pl.