Sezon II ŻurawTV

Uruchomieniu transmisji OnLine z kamery obserwującej żurawią rodzinę po raz drugi, towarzyszyła już mniejsza trema w sprawach technicznych, ale najważniejsze dla naszego przedsięwzięcia elementy realizacji projektu były równie nieprzewidywalne jak w roku ubiegłym.
Jednak sprzyjające warunki środowiskowe, zebrane w pierwszym roku doświadczenie, pomysł, pasja i ogromna wiedza Piotra Dziełakowskiego oraz udzielone wsparcie organizacyjne Nadleśnictwa Włoszakowice, naukowa opieka Uniwersytetu Zielonogórskiego, i zoptymalizowane rozwiązania techniczne opracowane przez firmę KAJA Komputer ze Wschowy, złożyły się na pierwszy sukces II edycji „ŻurawTV”. Od 31 marca można ponownie obserwować życie żurawi w okresie gniazdowania.
Aby projekt był kontynuowany, konieczne było rozwiązanie wielu problemów organizacyjnych i technicznych. Realizacji jednak by nie było gdyby nie inwestycja przeprowadzona kilka lat temu przez Nadleśnictwo Włoszakowice polegająca na doprowadzeniu wody do ulegającego degradacji bagna leśnego na terenie gminy Wschowa. W efekcie tej inwestycji na objęty nią teren wróciło wiele gatunków ptaków – między innymi obserwowane żurawie.
Jest to prawdopodobnie pierwsza na świecie czynna kamera online obserwująca gniazdo żurawia, a materiał (obraz i dźwięk) zarejestrowany przez nią będzie przedmiotem badań naukowych, którymi zajmie się Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku kolejnym wyzwaniem będzie wydłużenie czasu obserwacji o godziny nocne.
Zapraszamy do śledzenia wydarzeń z gniazda żurawia na stronie: www.zurawwlesie.pl.
Transmisja powinna być prowadzona do czasu opuszczania gniazda przez ptaki – przypuszczalnie do końca kwietnia, ale dziale ARCHIWUM będą dostępne najciekawsze wydarzenia zarejestrowane przez kamerę w czasie obecności dostojnych lokatorów.